Dagcontract voor tewerkstelling van studenten


Tussen ondergetekenden

De werkgever: CEDO NULLI BV

Gevestigd te: KAPELLEKENSBAAN 10, 9320 EREMBODEGEM

Vertegenwoordigd door: KIM SCHEERLINCK-VAN ROSSEN / ANDRIES DERAEDT

E-maildres: andries@delooyerij.be

en

De student: ANDRIES DERAEDT

Wonende te: PARKLAAN 67 BUS 6, 9300 AALST

Geboren: AALST op 24/04/1989


ARTIKEL 1

De werkgever neemt de student in dienst in de hoedanigheid van arbeider CATEGORIE II met als functie hulp in de zaal en keuken.

ARTIKEL 2

De studentenovereenkomst wordt afgesloten voor bepaalde duur van 1 dag, met name 09/06/2021

ARTIKEL 3

De plaats van de uitvoering van de overeenkomst bevindt zich te Erembodegem

ARTIKEL 4

De student verbindt zich ertoe als volgt te werken:

Maandag van nvt tot nvt en van nvt tot nvt

Dinsdag van nvt tot nvt en van nvt tot nvt

Woensdag van nvt tot nvt en van nvt tot nvt

Donderdag van nvt tot nvt en van nvt tot nvt

Vrijdag van nvt tot nvt en van nvt tot nvt

Zaterdag van nvt tot nvt en van nvt tot nvt

Zondag van nvt tot nvt en van nvt tot nvt

ARTIKEL 5

De bezoldiging van de student wordt vastgesteld op 11,93 EUR bruto per uur.

ARTIKEL 6

Het loon zal uitbetaald worden op het einde van de maand door middel van overschrijving op rekeningnummer IBAN BE06 3630 9932 6222.

ARTIKEL 7

De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers is toepasselijk op de huidige overeenkomst.

ARTIKEL 8

De plaats van huisvesting voor de student (indien de werkgever huisvesting voorziet): niet voorzien

ARTIKEL 9

De onderneming van de werkgever valt onder het paritair comité PC 302.

ARTIKEL 10

Kim Scheerlinck-Van Rossen, die overeenkomstig het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming aangewezen is om de eerste hulp te verlenen, bevindt zich te Erembodegem en is te bereiken op het nummer 0483/60 14 57.

ARTIKEL 11

De bij het ARAB vereiste verbandkist bevindt zich in de keuken.

ARTIKEL 12

De namen en contactmogelijkheden van de werknermersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad, het comité voor de preventie en bescherming op het werk en van de vakbondsafgevaardiging zijn eventueel opgenomen in het arbeidsreglement.

ARTIKEL 13

De student verklaart hierbij dat hij een afschrift van het arbeidsreglement heeft ontvangen waarvoor hij een document voor ontvangst heeft ondertekend, en dat hij alle bepalingen van het arbeidsreglement die op heden van kracht zijn, aanvaardt.

ARTIKEL 14

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is Mediwet vzw.

Adres: Opvoedingsstraat 143, 9000 Gent

Telefoon: 09/221 06 07

ARTIKEL 15

De werkgever ressorteert onder het district Toezicht Sociale Wetten Aalst van het Toezicht op de sociale wetten van het federaal ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Adres: Dokter André Sierensstraat 164, 9300 Aalst

Telefoon: 053/75 13 33


Opgemaakt te Erembodegem op 08/06/2021


Handtekening werkgever


Handtekening student

Please sign using a stylus, your mouse, or your finger below to authorize this contract. By electronically signing this document, you agree to the terms established above. After the document is signed, you can proceed to print it.Client Information
Signed on Tue Jun 08 2021 12:28:04 GMT+0200 (Midden-Europese zomertijd)
IP Address: 81.82.220.254