Pierre-Joseph Schotte

1 januari 1870

Pierre-Joseph Schotte

De geschiedenis van de leerlooierij begint in 1870 toen Pierre-Joseph Schotte zijn eigen leerlooierij oprichtte. Deze was gevestigd in de binnenstad van Aalst in de huidige Alfred Nichelstraat. Tot 1900 legde Pierre-Joseph zich toe op het vervaardigen van paard-, pink- en tuigleder. De ontwikkeling van chemische looimethodes en de toenemende mechanisering zorgden voor ingrijpende veranderingen in het productieproces van een leerlooierij. Het looien en de bijkomende bewerkingen van leder konden voortaan binnen één bedrijf gebeuren. Toen rond 1900 het looien met chroomzouten werd geïntroduceerd, was Pierre-Joseph één van de eersten om deze nieuwe methode toe te passen. Tevens begon hij met de fabricatie van boxkalf- en chroomlakleder. Hij vond ook een middel om naast zwart ook gekleurd lakleder te vervaardigen. Schotte overvleugelde na een tijd de hele ledernijverheid in het Aalsterse. In 1913 liet Pierre-Joseph zijn zonen Achille en Hippolyte, die hem al enkele jaren hielpen, officieel opnemen in de looierij. De leerlooierij Schotte heette voortaan ‘P.J. Schotte et Fils’ en vormde een ‘maatschappij onder gezamenlijke naamsamenstelling’. Het bedrijf floreerde en verkreeg bekendheid zowel in binnen- als buitenland. Zo viel het bedrijf erkenningen te eer op onder andere de Wereldtentoonstelling van 1913 in Gent. De

Fabriek in Erembodegem

1 januari 1921

Fabriek in Erembodegem

Door de groei van het klantenbestand werd het toenmalige gebouw waar het bedrijf in gehuisvest was te klein. In 1921 liet Pierre-Joseph Schotte nieuwe fabrieksgebouwen optrekken op een terrein langs de Kapellekensbaan te Erembodegem aan de Dender, omdat de leerlooierij veel water nodig had, en naast de spoorlijn Brussel–Aalst. Het terrein was moerassig en werd daarom voor de bouw volledig opgehoogd met assen en puin. In 1924 maakte Pierre-Joseph de rechten op het bedrijf over aan zijn zoons waarop de PVBA ‘Schotte & Fils’ veranderde in PVBA ‘Schotte Frères’. Door een verdere optimalisering van de machines en de uitbreiding van de fabriek kon Schotte zich sinds de jaren twintig ook toeleggen op de productie van boxkalfsleder en lakleder voor schoenen. Eind jaren twintig werd een commerciële dienst opgericht zodat de commerciële belangen van het bedrijf voortaan professioneel werden behartigd, zowel in het binnenland als in het buitenland. Schotte had

Tweede Wereldoorlog

1 januari 1940

Tweede Wereldoorlog

De schade die Schotte had opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef beperkt tot lichte materiële schade aan de fabrieksgebouwen. Er was wel heel wat materiaal verdwenen door diefstal of opeisingen. De meest opvallende verandering die de leerlooierij onderging tijdens de oorlog was dat Achille Schotte zich terugtrok uit de firma in 1943. Naar aanleiding van dit vertrek werden de naam en de statuten van Schotte aangepast. Paul Schotte, zoon van Hippolyte Schotte, nam de plaats van Achille in en ‘Schotte Frères’ veranderde

Na de oorlog

1 januari 1950

Na de oorlog

Na de oorlog verloor leerlooierij Schotte op korte tijd twee belangrijke figuren: in 1950 overleed Hippolyte Schotte en in 1955 kwam Paul Schotte om het leven bij een verkeersongeval. Na het overlijden van Paul nam de heer Joseph Wauters de functie van directeur-generaal van de firma over tot aan zijn pensioen in 1971. Hij werd opgevolgd door Guy Vanderhaegen, de neef van Paul Schotte. Bij de aanpassing van de volmachten kreeg echter ook de heer Jan Paduwat (directeur) het recht om ‘de maatschappelijke handtekening van de firma’ te hanteren. In de jaren vijftig en zestig ging het goed met leerlooierij Schotte. Tijdens zijn korte beleidsperiode had Paul geprobeerd om een aanzienlijke verjonging van het personeelsbestand door te voeren, naast

Achteruitgang

1 januari 1965

Achteruitgang

Rond het midden jaren 60 was leerlooierij Schotte over haar conjuncturele hoogtepunt heen. De omzet van Schottes productie was nog winstgevend, maar de vraag naar lederwaren daalde vanaf de jaren 70 gestaag met als gevolg dat er binnen de fabriek minder werk was en te veel arbeiders. Voor deze economische achteruitgang waren meerdere oorzaken maar de meest doorwegende factor was echter de ingrijpende verstrenging van de milieuwetgeving. Lederindustrie is namelijk een zeer vervuilende industrietak. Rond Schotte waren er veel klachten van geur- en lawaaihinder en waterverontreiniging. In 1971 bedroeg het dagelijkse waterverbruik van de leerlooierij zelfs evenveel als het verbruik van heel de stad Aalst. In de jaren 80 werd

Faillissement

2 februari 1998

Faillissement

In 1997 werden de deuren gesloten aan de Kapellekensbaan. Op 2 februari 1998 verklaarde de rechtbank van koophandel te Dendermonde Schotte failliet en niet verschoonbaar. Leerlooierij Schotte was 128 jaar bedrijvig geweest.

Sanering site Schotte

11 februari 2012

Sanering site Schotte

Sinds het faillissement stond het vervuilde fabrieksterrein leeg en raakten de gebouwen vervallen. De voormalige leerlooierij Schotte in Erembodegem was een zogenaamd ‘brownfield’, een terrein dat wegens de hoge saneringskost zeer moeilijk tot nieuwe ontwikkeling kwam. De site van 5 hectare was zeer zwaar vervuild en moet dus gesaneerd worden alvorens een andere bestemming mogelijk werd. De gebouwen bevatten bovendien erg veel asbest, dat eerst verwijderd moet worden alvorens de gebouwen afgebroken kunnen worden. Toenmalig Solva-voorzitter Marc Gielens (†) slaagde erin

Start constructie Multifunctioneel Sportcentrum Schotte

1 april 2015

Start constructie Multifunctioneel Sportcentrum Schotte

In april 2015 werd er gestart met de bouw van een multifunctioneel sportcentrum, genaamd Schotte.

Start inrichting de Looyerij

7 januari 2016

Start inrichting de Looyerij

Voor de inrichting en exploitatie van de voorziene oppervlakte voor horeca werd met Cedo Nulli een geschikte partner gevonden. De inrichting van de Looyerij werd ingezet in de zomer van 2016.

Officiële opening Schotte en de Looyerij

2 december 2016

‘Schotte’ en ‘de Looyerij’ werden op 2 december 2016 officieel geopend door Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, burgemeester Christoph D’Haese en schepen van sport Ilse Uyttersprot (†).

5-jarig bestaan

1 november 2021

5-jarig bestaan

In het najaar van 2021 vierden Schotte en de Looyerij al hun vijfde verjaardag.